Skip to content

Giới thiệu về tôi – người thích khúc côn cầu trên băng

Tôi bị mê hoặc bởi môn khúc côn cầu trên băng.  Có lẽ chính vì đây là một môn thể thao vô cùng sôi động và mang tính văn hóa nên mình lập ra trang web này, mong mọi người hiểu rõ về môn khúc côn cầu trên băng!